top of page

תקנון הסדנה&הרוקם בעץ

תקנון הסדנה&הרוקם בעץ

הסדנה&הרוקם בעץ משמשת כחנות לשבלונות ולפרטי נוי מעץ, עבור ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. עוסק מורשה 557709748.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "הסדנה&הרוקם בעץ " .

עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

אודות המכירות

"הסדנה&הרוקם בעץ " מאפשרת לך לרכוש שבלונות באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב מוצריה .

כדי לבצע הזמנה של מוצר יש למלא את כל השדות, כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

המחירים באתר כוללים מע"מ.

התמונות המוצגות באתר לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את "הסדנה".
המחירים והמבצעים באתר עד גמר המלאי ו/או ניתנים לשינוי ע"י "הסדנה" ללא הודעה מוקדמת לגולש.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את "הסדנה". הרישום שנרשם במחשבי "הסדנה", יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. החזר כספים או זיכויים לאחר רכישה הם להחלטת הסדנה ובאריזה מקורית בלבד.

אספקת/הובלת המוצרים ותשלום עבורם

ניתן לקבל במשלוח כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך 1-7 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י "הסדנה" או שליח מטעמה או ע"י דואר ישראל לפי שיקול דעתם הבלעדית של מנהלי הסדנה, אך יש אפשרות ללקוח לאסוף את המוצר בעצמו. (בתאום מראש).

התשלום עבור המשלוח/ההובלה יצטרף לתשלום עבור המוצר ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי באתר (או טלפונית) בלבד.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).


"הסדנה&הרוקם בעץ " לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של "הסדנה".

אספקת המוצרים מותנית בזמינותם במלאי החנות.
 

ביטול הזמנה

ביטול הזמנה לאחר שנשלחה יהיה כרוך בדמי טיפול בסך 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח , הנמוך מביניהם. - סכום זה אינו ניתן להחזרה . והיה והמוצר נמצא לא תקין, והדבר הוכח על ידי הצרכן, יזוכה הצרכן ללא דמי ביטול. 

החזרת מוצרים

לגבי שבלונות ניתן להחזיר כל מוצר תוך 14 יום. 

התמורה תזוכה בכרטיס האשראי או תשלח המחאה בערכו המלא של המוצר המוחזר, למעט דמי ביטול.

על המוצרים המוחזרים להגיע אל "הסדנה", כאשר הוצאות המשלוח אל "הסדנה" יחולו על הקונה.
 

כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.


הצהרת פרטיות

על מנת להשלים את הקנייה, על הלקוח למסור את פרטיו האישיים: שם, שם חברה, מס תעודת זהות ו/או ח.פ, כתובתו, כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו , מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אלינו כשהם מוצפנים אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים וחיוב כרטיס האשראי. אנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי , להוציא חברת האשראי .


אחריות

א. "הסדנה"(להלן "החברה") אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים.


מקרים בהם לא תחול האחריות

1. הסרת מדבקת הלוגו של המוצר או קריעתה

2. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, ומקרים נוספים עליהם אין ל"סדנה" שליטה.

3. במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע.

4. המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך קרע או זיהום מכל סוג שהוא.

 

הגבלת אחריות

1.האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי הלוגו המוטבעים עליו.

2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.

3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו .

4. אין החברה אחראית על נזק כלשהו למידע המאוחסן במוצריה בכל מקרה שהוא.

 

שירות לקוחות

כל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, ניתן לפנות אל "הסדנה".
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות ל"הסדנה " בדואר אלקטרוני info@sadna-woodstore.co.il 

 נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 

שונות

רק לבתי המשפט באזור תל אביב תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

קנייה מהנה!

צוות "הסדנה&הרוקם בעץ ".

bottom of page